0118 556126

Groep 4

Groep 4

In het schooljaar 2021 – 2022 werken juf Petra, juf Eline en juf Andrea in groep 4.
Door de NPO gelden kunnen we deze groep extra handen bieden.

Via de volgende link kunt u het informatieboekje van groep 4 inzien.

Juf Petra werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Juf Eline werkt op maandag, dinsdag en woensdag.
Juf Andrea werkt op donderdag.

Juf Petra
Juf Eline
Juf Andrea