0118 556126

Huiswerk groep 8

Huiswerk 10 t/m 14 december
10 december
Schrijf de woorden van de week twee keer over in je huiswerkschrift. Maak met de 5 (voor jou) moeilijkste woorden ook een zin. Klik hier voor de woorden van de week.

11 december
In de rekenles hebben we al twee keer geoefend met het omzetten van een breuk naar een percentage. En van het percentage naar een kommagetal. Klik hier voor het werkblad. Je schrijft de antwoorden op in jouw schrift.

12 december
Je leert de plaatsen die juf Esther heeft opgegeven (of niet ūüôā )

13 december
Oefenen leesvaardigheid Engels. Zie werkblad (link)

Huiswerk 27 t/m 30 november
27 november
Noteer van de volgende werkwoorden het voltooid deelwoord en het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord.
Voorbeeld voltooid deelwoord: Ik wordt betaald. Of: Zij heeft betaald
Voorbeeld bijv. gebr. volt. deelwoord: de betaalde fiets, de gekochte aardappelen
Doe hetzelfde met de volgende werkwoorden:
tekenen, voetballen, vertellen, herkennen, botsen, tellen, ophalen, bellen, betalen, leren, raken, herhalen

28 november
Topografie

29 november
Klik hier voor een les begrijpend lezen in het Engels. Lees de tekst en beantwoord de vragen in jouw huiswerkschrift.

30 november
Geen huiswerk

Huiswerk 19 t/m 23 november
19 november
Noteer in jouw huiswerkschrift de vervoeging (tt en vt: ik, hij/zij, wij en het voltooid deelwoord) van de volgende werkwoorden: braden, vegen, schrobben, noteren, glimlachen, feliciteren)
Voorbeeld: werkwoord praten
Ik praat              ik praatte
hij / zij praat      hij / zij praatte
wij praten          wij praatten
ik heb gepraat

Dinsdag
Werk de volgende sommen in een staartdeling uit in jouw huiswerkschrift:
1176:12 =
5814:18 =
1573:13 =
19920:16 =
14991:19 =

Woensdag
Topo

Donderdag
Niet de moeilijkste opdracht bij juf Melis. De persoonsvorm moet in de tegenwoordige tijd genoteerd worden. Zie www.jufmelis.nl

6 t/m 9 november
dinsdag: Zinsontleden (link)
Noteer in jouw schrift van elke zin de persoonsvorm, het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en het lijdend voorwerp. Niet in elke zin zit een lijdend voorwerp!
Woensdag: topografie
Donderdag: juf Melis. Er staan nieuwe opdrachten klaar. Let op! Stap voor stap de aanwijzingen volgen.
Vrijdag: Geen huiswerk

31 oktober – 2 november
woensdag – topografie
donderdag – rekenen; noteer de antwoorden van de sommen in jouw huiswerkschrift.
vrijdag huiswerk www.jufmelis.nl Er staan nieuwe huiswerkopdrachten klaar.
(We hebben afgesproken met de kinderen dat we het huiswerk van juf Melis in de klas maken, eenmalig. Er zijn enkele problemen die we alleen kunnen oplossen als ik kan zien wat er mis gaat.)

22 t/m 26 oktober
Maandag – x
Dinsdag –¬†huiswerk www.jufmelis.nl¬†Er staan nieuwe huiswerkopdrachten klaar.
Woensdag – Topografie rij A, B en C (herhaling)
Donderdag – afmaken huiswerk juf Melis. Alle vijf de opdrachten moeten vandaag gemaakt zijn.
Vrijdag – toets geschiedenis thema 1 (Samenvattingen)

8 t/m 12 oktober
Maandag – toets aardrijkskunde (samenvatting)
Dinsdag –¬†huiswerk www.jufmelis.nl (wordt pas maandag de 8e opgegeven)
Woensdag – Topografie
Donderdag – geen huiswerk
Vrijdag Рtoets Engels (link)

Om zo af en toe eens naar te kijken als voorbereiding op de toets Engels. Deze toets wordt over enkele weken afgenomen>
Fijn om nu al de woorden te kunnen doornemen. (link)

1 t/m 4 oktober 
De ouders hebben een mail ontvangen waarin staat hoe je in kan loggen op de website www.jufmelis.nl
Met deze gegevens log je in, druk je linksboven op start en zie je vervolgens rechts in beeld oefeningen met het voltooid deelwoord staan.
Juf Esther en meester Martien kunnen online jullie score bijhouden. Inloggen: www.jufmelis.nl

Week 24 t/m 28 september
maandag –¬†
Kijk alvast eens naar de Engels woorden. Welke ken je al (groene stip)? Welke vind je moeilijk (rode stip)?
Dinsdag –¬†
Je gaat een voorstel schrijven voor het bouwen van een nieuw dierenverblijf. Je doet alsof je dit voorstel schrijft aan de directeur van de dierentuin.
Gebruik in dit voorstel tenminste 6 woorden die voorkomen in de themawoorden van hoofdstuk 2 (zie onder)

woensdag –
Topografie rij A
donderdag –¬†noteer de antwoorden van de sommen in je huiswerkschrift (link)

Week 17 – 21 september
maandag
geen huiswerk
dinsdag
noteer het werkwoordelijk gezegde van elke zin in je huiswerkschrift (link)
woensdag
noteer de antwoorden van de sommen in je huiswerkschrift (link)
donderdag
maak met (willekeurige) woorden van dit blad een zin
Moeilijker? Maak vijf zinnen, met in elke zin twee (willekeurige) woorden (link)
vrijdag
lees (alleen) de tekst ‘Regenbogen maken’ (link) en maak dan vraag 11 t/m 20 (link) in je huiswerkschrift.

Week 10 – 14 september
maandag
dinsdag –¬† noteer het onderwerp van elke zin in je huiswerkschrift (link)
woensdag – noteer de antwoorden van de sommen in je huiswerkschrift (link)
donderdag – schrijf elk woord 3 x over in jouw huiswerkschrift (link)
vrijdag – lees (alleen) de tekst ‘Appeltaart’ (link) en maak dan vraag 1 t/m 10 (link) in je huiswerkschrift.