0118 556126

Huiswerk groep 8

Woensdag 13 maart
Voor vandaag noteer je de antwoorden van het volgende werkblad
in jouw huiswerkschrift. Het gaat hier om bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoorden. (Dit is werkblad 12)
Donderdag 14 maart
Oefen online met het rekenen met korting. Noteer jouw bewerking in jouw huiswerkschrift.
Oefening 1
Oefening 2
Vrijdag 15 maart
Voor vandaag ga je delen met kommagetallen. Weet je het nog? Tip: vermenigvuldig beide getallen met 10, 100 of 1000
Veel mensen vinden het makkelijker om eerst de komma te verschuiven, maar dan wel in beide getallen dezelfde kant op: 0,35: 0,007 = 350 : 7 = 50
Maak de volgende sommen. Laat in jouw huiswerkschrift zien hoe je tot jouw antwoord komt. Zie rode voorbeeld.
321,6 : 0,08
0,25 : 0,2
1,212 : 0,12
12 : 0,2 

8.4 : 6
44.8: 16
12,4: 4

Maandag 18 februari
Vandaag hebben de kinderen een toets aardrijkskunde. De samenvatting hebben ze mee naar huis gekregen. Aangezien niet altijd alles thuis aankomt, hierbij de digitale versie.
Dinsdag 19 februari – noteer de juiste vorm van het werkwoord in jouw huiswerkschrift. Zie werkblad

Huiswerk 4 t/m 8 februari
4 februari – Noteer de antwoorden van dit werkblad in jouw huiswerkschrift. Alle zinnen staan in de verleden tijd. Gebruik het schema wat je onlangs hebt gemaakt!
5 februari – Reken de volgende sommen uit in jouw rekenschrift.
Het gaat om staartdelingen mét rest.
6323 : 16,   5022 : 14,   3118 : 13,   4804 : 19,   6899 : 17,   6235 : 18
6 februari – Misschien ben je al begonnen aan jouw werkstuk, de kans is echter klein… 🙂 Denk thuis eens na over het onderwerp van jouw werkstuk. Het onderwerp is vrij, het moet alleen niet te makkelijk zijn. Op deze dag gaan we de onderwerpen met elkaar bespreken en afspraken maken over het maken van het werkstuk.
7 februariwerkblad tegenwoordige tijd / voltooid deelwoord. Noteer de antwoorden in jouw schrift.

Huiswerk 28 t/m 1 februari

28 januari – eerste werkdag juf Amanda, geen huiswerk
29 en 30 januari – Neem het volgende schema over in jouw schrift óf ontwerp jouw eigen spellingposter:

Als je de informatie hebt overgeschreven ga je het schema leren gebruiken.
Beantwoord de vragen op de volgende pagina. Schrijf de antwoorden in jouw huiswerkschrift.  Je kan daarna jouw antwoorden altijd nog zelf controleren door ze op de site in te voeren.
31 januari – geen huiswerk
1 februari – toets Engels Unit 2
Klik hier voor de thema woorden (alfabetisch gerangschikt)
Klik hier voor de themawoorden per les

Huiswerk 21 t/m 25 januari
Vanwege de afname van CITO toetsen hebben de kinderen deze week géén huiswerk.

Huiswerk 14 t/m 18 januari

15 januari: Er staan vier opdrachten klaar bij juf Melis. Let op: vt!
16 januari: topo toets
17 januari: Via de volgende link kom je op de themawoorden van groep 8, thema vijf. Er zijn in totaal 13 woorden blauw gearceerd. Kies 10 woorden en gebruik deze in een zin. Je mag uiteraard om hulp vragen of internet gebruiken. Onderstreep het gebruikte woord in de zin die je hebt gemaakt.
18 januari: toets geschiedenis (link)

Huiswerk 10 t/m 14 december
10 december
Schrijf de woorden van de week twee keer over in je huiswerkschrift. Maak met de 5 (voor jou) moeilijkste woorden ook een zin. Klik hier voor de woorden van de week.

11 december
In de rekenles hebben we al twee keer geoefend met het omzetten van een breuk naar een percentage. En van het percentage naar een kommagetal. Klik hier voor het werkblad. Je schrijft de antwoorden op in jouw schrift.

12 december
Je leert de plaatsen die juf Esther heeft opgegeven (of niet 🙂 )

13 december
Oefenen leesvaardigheid Engels. Zie werkblad (link)

Huiswerk 27 t/m 30 november
27 november
Noteer van de volgende werkwoorden het voltooid deelwoord en het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord.
Voorbeeld voltooid deelwoord: Ik wordt betaald. Of: Zij heeft betaald
Voorbeeld bijv. gebr. volt. deelwoord: de betaalde fiets, de gekochte aardappelen
Doe hetzelfde met de volgende werkwoorden:
tekenen, voetballen, vertellen, herkennen, botsen, tellen, ophalen, bellen, betalen, leren, raken, herhalen

28 november
Topografie

29 november
Klik hier voor een les begrijpend lezen in het Engels. Lees de tekst en beantwoord de vragen in jouw huiswerkschrift.

30 november
Geen huiswerk

Huiswerk 19 t/m 23 november
19 november
Noteer in jouw huiswerkschrift de vervoeging (tt en vt: ik, hij/zij, wij en het voltooid deelwoord) van de volgende werkwoorden: braden, vegen, schrobben, noteren, glimlachen, feliciteren)
Voorbeeld: werkwoord praten
Ik praat              ik praatte
hij / zij praat      hij / zij praatte
wij praten          wij praatten
ik heb gepraat

Dinsdag
Werk de volgende sommen in een staartdeling uit in jouw huiswerkschrift:
1176:12 =
5814:18 =
1573:13 =
19920:16 =
14991:19 =

Woensdag
Topo

Donderdag
Niet de moeilijkste opdracht bij juf Melis. De persoonsvorm moet in de tegenwoordige tijd genoteerd worden. Zie www.jufmelis.nl

6 t/m 9 november
dinsdag: Zinsontleden (link)
Noteer in jouw schrift van elke zin de persoonsvorm, het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en het lijdend voorwerp. Niet in elke zin zit een lijdend voorwerp!
Woensdag: topografie
Donderdag: juf Melis. Er staan nieuwe opdrachten klaar. Let op! Stap voor stap de aanwijzingen volgen.
Vrijdag: Geen huiswerk

31 oktober – 2 november
woensdag – topografie
donderdag – rekenen; noteer de antwoorden van de sommen in jouw huiswerkschrift.
vrijdag huiswerk www.jufmelis.nl Er staan nieuwe huiswerkopdrachten klaar.
(We hebben afgesproken met de kinderen dat we het huiswerk van juf Melis in de klas maken, eenmalig. Er zijn enkele problemen die we alleen kunnen oplossen als ik kan zien wat er mis gaat.)

22 t/m 26 oktober
Maandag – x
Dinsdag – huiswerk www.jufmelis.nl Er staan nieuwe huiswerkopdrachten klaar.
Woensdag – Topografie rij A, B en C (herhaling)
Donderdag – afmaken huiswerk juf Melis. Alle vijf de opdrachten moeten vandaag gemaakt zijn.
Vrijdag – toets geschiedenis thema 1 (Samenvattingen)

8 t/m 12 oktober
Maandag – toets aardrijkskunde (samenvatting)
Dinsdag – huiswerk www.jufmelis.nl (wordt pas maandag de 8e opgegeven)
Woensdag – Topografie
Donderdag – geen huiswerk
Vrijdag – toets Engels (link)

Om zo af en toe eens naar te kijken als voorbereiding op de toets Engels. Deze toets wordt over enkele weken afgenomen>
Fijn om nu al de woorden te kunnen doornemen. (link)

1 t/m 4 oktober 
De ouders hebben een mail ontvangen waarin staat hoe je in kan loggen op de website www.jufmelis.nl
Met deze gegevens log je in, druk je linksboven op start en zie je vervolgens rechts in beeld oefeningen met het voltooid deelwoord staan.
Juf Esther en meester Martien kunnen online jullie score bijhouden. Inloggen: www.jufmelis.nl

Week 24 t/m 28 september
maandag – 
Kijk alvast eens naar de Engels woorden. Welke ken je al (groene stip)? Welke vind je moeilijk (rode stip)?
Dinsdag – 
Je gaat een voorstel schrijven voor het bouwen van een nieuw dierenverblijf. Je doet alsof je dit voorstel schrijft aan de directeur van de dierentuin.
Gebruik in dit voorstel tenminste 6 woorden die voorkomen in de themawoorden van hoofdstuk 2 (zie onder)

woensdag –
Topografie rij A
donderdag – noteer de antwoorden van de sommen in je huiswerkschrift (link)

Week 17 – 21 september
maandag
geen huiswerk
dinsdag
noteer het werkwoordelijk gezegde van elke zin in je huiswerkschrift (link)
woensdag
noteer de antwoorden van de sommen in je huiswerkschrift (link)
donderdag
maak met (willekeurige) woorden van dit blad een zin
Moeilijker? Maak vijf zinnen, met in elke zin twee (willekeurige) woorden (link)
vrijdag
lees (alleen) de tekst ‘Regenbogen maken’ (link) en maak dan vraag 11 t/m 20 (link) in je huiswerkschrift.

Week 10 – 14 september
maandag
dinsdag –  noteer het onderwerp van elke zin in je huiswerkschrift (link)
woensdag – noteer de antwoorden van de sommen in je huiswerkschrift (link)
donderdag – schrijf elk woord 3 x over in jouw huiswerkschrift (link)
vrijdag – lees (alleen) de tekst ‘Appeltaart’ (link) en maak dan vraag 1 t/m 10 (link) in je huiswerkschrift.