0118 556126

Informatie TSO – overblijven

Overblijven

Op onze school is het mogelijk dat de kinderen tussen de middag overblijven.
Kinderopvang Walcheren is hier tot 1 oktober voor verantwoordelijk. Daarna neemt De Maneblussertjes dit over.

Vaste medewerkers verzorgt dit  op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De kinderen uit groep 1/2 worden door haar opgehaald uit de klas. De overige kinderen gaan zelfstandig naar de overblijfruimte in de hal van onze school. De kinderen nemen hun eigen brood en drinken mee en eten dit op.

Na het eten mogen ze, afhankelijk van het weer, een spelletje doen of buitenspelen. Het plein achter de school is voor hen gereserveerd. Om 13.05 uur worden de kinderen van groep 1/2 door de medewerkster teruggebracht naar de klas. De andere kinderen gaan dan op het plein aan de voorkant van de school spelen.

Klik hier voor informatie over de Boterhammenbrigade van KOW
Klik hier voor het opgave formulier van De Maneblussertjes
Klik hier voor het formulier ‘verklaring medicijnen en toediening zelfzorgmiddelen’