0118 556126

oefenen voor de Volkskerstzang

Stil nu

Klik hier voor bladmuziek

Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht,
Stil nu, stil nu, ‘t ruist al door de lucht.
‘t Wonder komt heel zachtjes aan,
‘t Kerstkind wil naar binnen gaan.
Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht.

Sing a song

Klik hier voor bladmuziek

Sing a song for the peace of the people,
sing a song for the rights of ev’ry-one.
Sing a song for the peace of the people,
sing a song for the peace of ev’-ry-one.
Give your hand and we’ll be a friend,
each to another in ev’ry place or land.
Give your hand and we’ll be a friend,
each to another in ev’ry place or land.

‘t Is geboren het god’lijk kind

Klik hier voor bladmuziek

Refrein
‘t Is geboren het God’lijk Kind
Komt, herders speelt op uw feestschalmeien
‘t Is geboren het God’lijk Kind
dat ons allen zo teer bemint

Ik zie een engel die daar gezwind
Dalend over de groene weiden
‘k Zie een engel die daar gezwind
Bij hun schaapkes de herders vindt

Refrein

Schrikt niet, herders, weest blijgezind
Laat uw schaapkes in die valleien
Schrikt niet, herders, weest blijgezind
Daar gij eerst de Verlosser vindt

Refrein

In een stal ligt dat God’lijk Kind
Op wat stro moet ‘t zijn leden spreien
In een stal ligt dat God’lijk Kind,
Waar zijn moeder ‘t in doekjes windt