0118 556126

Anti-pest beleidsplan

Anti-pest beleidsplan

In het beleidsplan staat beschreven wat wij
verstaan onder pesten, hoe we pesten proberen te voorkomen en wat effectief werkt tegen pesten.
We vinden het belangrijk dat alle geledingen binnen de school: directie, leerkrachten, vrijwilligers, ouders,
medezeggenschapsraad en kinderen weten wat de afspraken tegen pesten zijn.

Klik hier om het plan in te zien.