0118 556126

Team

Team CBS ’t Klinket schooljaar 2022 – 2023

We zijn trots op ons team! Het team bestaat uit een geweldige groep juffen en meesters, allemaal professionals met veel expertise. Met elkaar geven wij het onderwijs op ’t Klinket vorm, willen we de kinderen laten bloeien, tot hun recht laten komen. Dankzij de gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs kunnen we veel extra handen inzetten in de verschillende groepen!

“Vanuit contact naar verbondenheid, vanuit verbondenheid tot vertrouwen, van vertrouwen tot plezier. En van plezier tot prestatie!

Contactgegevens:

mailadres directie
directeur: Martien le Clercq:klinket@primas-scholengroep.nl
Ondersteuning directie: Amanda Jongepier – ajongepier@primas-scholengroep.nl

mailadressen teamleden:
Groep 1 –
Juf Laura: lfranse@primas-scholengroep.nl
Juf Melanie: msturm@primas-scholengroep.nl

Groep 2:
Juf Marit: mvanhese@primas-scholengroep.nl
Juf Ellize: ekasse@primas-scholengroep.nl

Groep 3a:
juf Frederique: fvanamersfoort@primas-scholengroep.nl

Groep 3b:
Juf Ilse: ikoole@primas-scholengroep.nl

Groep 4:
Juf Petra – pvanderwerf@primas-scholengroep.nl
Juf Eline – evanslooten@primas-scholengroep.nl

Groep 5:
Juf Ada – ageuze@primas-scholengroep.nl
Juf Eline – evanslooten@primas-scholengroep.nl

Groep 6:
Meester Joris: jvanhoute@primas-scholengroep.nl

Groep 7:
Juf Ilona: itiersen@primas-scholengroep.nl

Groep 8:
Juf Danitsja; dvanderveer@primas-scholengroep.nl
Meester Martien: klinket@primas-scholengroep.nl

Beeldende vorming:
Juf Bo: bdejong@primas-scholengroep.nl

Intern begeleider / zorgcoördinator:
Juf Jacqueline (IB): ibklinket@primas-scholengroep.nl
Mariska (IB): mfrancke@primas-scholengroep.nl

Vormgeven passend onderwijs, assistentie in de klas:
Juf Shannon: sboschloo@primas-scholengroep.nl
Juf Melanie: msturm@primas-scholengroep.nl
Juf Eva: eleclercq@primas-scholengroep.nl

Muziekspecialist:
Juf Conny Sijlmans: csijlmans@primas-scholengroep.nl