0118 556126

Team

Team CBS ’t Klinket schooljaar 2021 – 2022

We zijn trots op ons team! Het team bestaat uit een geweldige groep juffen en meesters, allemaal professionals met veel expertise. Met elkaar geven wij het onderwijs op ’t Klinket vorm, willen we de kinderen laten bloeien, tot hun recht laten komen. Dankzij de gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs kunnen we veel extra handen inzetten in de verschillende groepen!

“Vanuit contact naar verbondenheid, vanuit verbondenheid tot vertrouwen, van vertrouwen tot prestatie!”

Contactgegevens:

mailadres directie
directeur: Martien le Clercq:klinket@primas-scholengroep.nl
Ondersteuning directie: Amanda Jongepier – ajongepier@primas-scholengroep.nl

mailadressen teamleden:
Groep 1 –
Juf Laura: lfranse@primas-scholengroep.nl
Juf Wendy: wduym@primas-scholengroep.nl

Groep 2:
Juf Elselina: elouwerse@primas-scholengroep.nl
Juf Ellize: ekasse@primas-scholengroep.nl

Groep 3:
juf Frederique: fvanamersfoort@primas-scholengroep.nl
Juf Mirthe (LIO): mfranke@primas-scholengroep.nl
Juf Marit: mvanhese@primas-scholengroep.nl

Groep 4:
Juf Petra – pvanderwerf@primas-scholengroep.nl
Juf Eline – evanslooten@primas-scholengroep.nl
Juf Andrea – ageldof@primas-scholengroep.nl

Groep 5:
Juf Ada – ageuze@primas-scholengroep.nl
Juf Raquel – rmakenbach@primas-scholengroep.nl

Groep 6:
Juf Ilse: ikoole@primas-scholengroep.nl

Groep 7:
Juf Ilona: itiersen@primas-scholengroep.nl
meester Joris (LIO): jvanhoute@primas-scholengroep.nl
Juf Andrea – ageldof@primas-scholengroep.nl

Groep 8:
Juf Danitsja; dvanderveer@primas-scholengroep.nl
Meester Martien: klinket@primas-scholengroep.nl

Beeldende vorming:
Juf Bo: bdejong@primas-scholengroep.nl

Intern begeleider / zorgcoördinator:
Juf Jacqueline (IB): ibklinket@primas-scholengroep.nl
Mariska (IB): mfrancke@primas-scholengroep.nl

Vormgeven passend onderwijs, assistentie in de klas:
Juf Shannon: sboschloo@primas-scholengroep.nl
Juf Melanie: msturm@primas-scholengroep.nl
Juf Eva: eleclercq@primas-scholengroep.nl

Muziekspecialist:
Juf Conny Sijlmans: csijlmans@primas-scholengroep.nl