0118 556126

Team

Team CBS ‘t Klinket

We zijn trots op ons team! Het team bestaat uit 13 juffen en 2 meesters, allemaal professionals met veel expertise.
Met elkaar geven wij het onderwijs op ‘t Klinket vorm, willen we de kinderen laten bloeien, tot hun recht laten komen.

Vanuit contact naar verbondenheid, vanuit verbondenheid tot vertrouwen, van vertrouwen tot prestatie!

Contactgegevens:

mailadres directie (Martien le Clercq):
klinket@primas-scholengroep.nl

mailadressen teamleden:
Groep 1 –
Juf Laura: lfranse@primas-scholengroep.nl
Juf Conny: csijlmans@primas-scholengroep.nl 

Groep 2:
Juf Elselina: elouwerse@primas-scholengroep.nl
Juf Ellize: ekasse@primas-scholengroep.nl

Groep 3:
Juf Andrea: ageldof@primas-scholengroep.nl
Juf Carolien: cschrijver@primas-scholengroep.nl

Groep 4:
Juf Sanne: svanderwerff@primas-scholengroep.nl
Juf Elselina: elouwerse@primas-scholengroep.nl

Groep 5:
Juf Wendy: wduym@primas-scholengroep.nl
Juf Annette: akesteloo@primas-scholengroep.nl

Groep 6/7:
Juf Ilona: itiersen@primas-scholengroep.nl
Juf Amanda: ajongepier@primas-scholengroep.nl

Groep 8:
Juf Danitsja; dvanderveer@primas-scholengroep.nl
Meester Martien: klinket@primas-scholengroep.nl

Beeldende vorming:
Juf Bo: bdejong@primas-scholengroep.nl

Intern begeleider / zorgcoördinator:
Juf Jacqueline (IB): ibklinket@primas-scholengroep.nl

Vormgeven passend onderwijs, assistentie in de klas:
Juf Shannon Boschloo
Juf Marit van Hese

Muziekspecialist:
Juf Conny Sijlmans: csijlmans@primas-scholengroep.nl