0118 556126

Team

Team CBS ‘t Klinket

We zijn trots op ons team! Het team bestaat uit een geweldige groep juffen en meesters, allemaal professionals met veel expertise.
Met elkaar geven wij het onderwijs op ‘t Klinket vorm, willen we de kinderen laten bloeien, tot hun recht laten komen.

Vanuit contact naar verbondenheid, vanuit verbondenheid tot vertrouwen, van vertrouwen tot prestatie!

Contactgegevens:

mailadres directie
directeur: Martien le Clercq:klinket@primas-scholengroep.nl
adjunct-directeur: Louis Reijnhoudt: lreijnhoudt@primas-scholengroep.nl

mailadressen teamleden:
Groep 1 –
Juf Laura: lfranse@primas-scholengroep.nl
Juf Esther: ecoppoolse@primas-scholengroep.nl 

Groep 2:
Juf Elselina: elouwerse@primas-scholengroep.nl
Juf Ellize: ekasse@primas-scholengroep.nl

Groep 3:
juf Frederique: fvanamersfoort@primas-scholengroep.nl
Juf Andrea: ageldof@primas-scholengroep.nl

Groep 4:
Juf Sanne: svanderwerff@primas-scholengroep.nl
Juf Elselina: elouwerse@primas-scholengroep.nl

Groep 5:
Juf Wendy: wduym@primas-scholengroep.nl
Meester Louis: lreijnhoudt@primas-scholengroep.nl

Groep 6:
Juf Ilona: itiersen@primas-scholengroep.nl
Juf Andrea: ageldof@primas-scholengroep.nl

Groep 7/8:
Juf Ilse: ikoole@primas-scholengroep.nl (LIO, Pabo 4)
Juf Danitsja; dvanderveer@primas-scholengroep.nl
Meester Martien: klinket@primas-scholengroep.nl

Beeldende vorming:
Juf Bo: bdejong@primas-scholengroep.nl

Intern begeleider / zorgcoördinator:
Juf Jacqueline (IB): ibklinket@primas-scholengroep.nl

Zorg in en buiten de klas:
Juf Amanda: ajongepier@primas-scholengroep.nl

Vormgeven passend onderwijs, assistentie in de klas:
Juf Shannon Boschloo: sboschloo@primas-scholengroep.nl
Juf Marit van Hese: mvanhese@primas-scholengroep.nl

Muziekspecialist:
Juf Conny Sijlmans: csijlmans@primas-scholengroep.nl