0118 556126

Plusklas

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan de leerlingen die extra zorg nodig hebben. Voor kinderen die onder het gemiddelde te verwachten niveau presteren, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied, zijn er volop mogelijkheden voor extra begeleiding en zorg. Maar ook kinderen die extra aanbod nodig hebben, krijgen de aandacht die ze nodig hebben.

Deze meer- of hoogbegaafde leerlingen krijgen de mogelijkheid onderwijs te volgen in de Plusklas. In de Plusklas ontmoeten de leerlingen andere (hoog)begaafde leerlingen. Deze kinderen komen uit verschillende groepen, en van verschillende scholen (CBS De Schute én Archipelschool De Sprong).

In de Plusklas werken de kinderen in groepjes aan projecten. Deze projecten doen een beroep op vaardigheden als samenwerken, taken verdelen, discussiëren, verslag leggen, presenteren enz. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van “De Pittige Plus Torens”. Dit is een onderwijsprogramma dat speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld is.

(Zie ook de website www.pittigeplustorens.nl )

Daarnaast zijn we in het schooljaar 2017 – 2018 gestart met het verzorgen van extra opdrachten voor in de plusklas vanuit de Plusklas. Deze opdrachten zijn mogelijk gemaakt met de inbreng van Sabine Flipse, Uniq talent Middelburg.

De kinderen krijgen opdrachten mee, waarin de verschillende vakgebieden aan de orde komen. We gebruiken hier speciale materialen voor, die uitdagend zijn voor meer- en hoogbegaafde kinderen.