0118 556126

Zorg

Op onze school willen wij al onze kinderen uitstekend onderwijs aanbieden.

Wij zijn er van overtuigd dat onderwijs goed is voor kinderen. Kinderen worden door ons, volwassenen, ingeleid in de samenleving en hebben vaardigheden en kennis nodig om zich op een goede manier in die samenleving te kunnen bewegen en die samenleving tot dienst te zijn. Het aanleren van vaardigheden en het doen verwerven van kennis is onze taak en wij hebben dit in een onderwijsaanbod vorm gegeven. In het algemeen ontwikkelen kinderen zich op een ongeveer dezelfde manier.

Omdat kinderen van elkaar kunnen verschillen, ontwikkelingsstoornis of ontwikkelingsvoorsprong, willen wij als school daar waar het mogelijk is, rekening houden met die verschillen en daar op in spelen door middel van aanpassingen in het leerstofaanbod, de aanpak en de (extra) aandacht.

Er zijn kinderen die behoefte hebben aan extra zorg of juist aan extra uitdaging of beide.

Op CBS ’t Klinket is heel veel expertise in huis om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van het kind. Zorg kan geboden op het gebied van achterstand maar ook op het gebied van een voorsprong.

juf Jacqueline, Intern Begeleider (ma, di, woe, do)

juf Mariska, Intern Begeleider (di, vrij)