0118 556126

ICT

Op CBS ‘t Klinket wordt gewerkt met een modern (draadloos) computernetwerk dat beheerd wordt door Skool Automatisering. Alle leslokalen zijn voorzien van een digitaal schoolbord dat als ondersteuning van de lessen veelvuldig wordt ingezet. Bij veel lesmethodes is het digibord tegenwoordig onmisbaar, het vormt een wezenlijk onderdeel van de lesinstructie.

In de klassen werken de kinderen vanaf groep 4 met devices en vanaf groep 5 met Chromebooks. De apparaten zijn zo ingericht dat elk kind, vanaf groep 4, toegang heeft tot zijn eigen softwarepakket. We werken voornamelijk met het programma Snappet.

In plaats van het maken van opgaven in een werkboek, maken de kinderen de opgaven digitaal in
Snappet. Binnen Snappet kun je vaak alleen het antwoord invullen. Voor de berekening gebruiken de
kinderen daarom vaak een wisbordje of een kladschrift. Groot voordeel van Snappet is dat zij na
iedere vraag direct feedback krijgen. Ze zien dus meteen of het antwoord goed of fout is. Ze weten
daardoor snel of ze op de goede weg zijn en kunnen direct hun antwoord verbeteren.

De lesstof in Snappet past zich automatisch aan aan het niveau van het kind. Het niveau wordt door
Snappet bepaald aan de hand van eerder gemaakte opgaven. Dit werkt heel motiverend: kinderen
die de lesstof beheersen krijgen moeilijkere vragen. En kinderen die de lesstof lastig vinden, krijgen
juist wat makkelijkere vragen. Zo kan ieder kind groeien op zijn of haar eigen niveau en tempo.

Het gaat er duidelijk niet om dat deze apparaten de boeken en schriften geheel gaan vervangen. Het zijn hulpmiddelen en worden verantwoord ingezet. Het apparaat wordt voornamelijk gebruikt om de aangeboden stof te automatiseren en paraat te houden.