0118 556126

ICT

Op CBS ‘t Klinket wordt gewerkt met een modern (draadloos) computernetwerk dat beheerd wordt door Skool Automatisering. Praktisch alle leslokalen zijn voorzien van een digitaal schoolbord dat als ondersteuning van de lessen veelvuldig wordt ingezet. Bij veel lesmethodes is het digibord tegenwoordig onmisbaar, het vormt een wezenlijk onderdeel van de lesinstructie.

In de klassen werken de kinderen met SkoolPads en met iPads. De SkoolPads zijn Windows 8 tablets waarop methodegebonden software voor de vakken taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie staat geïnstalleerd. Op de iPads worden diverse apps gebruikt voor het oefenen van de basisvaardigheden. Te denken valt aan breuken, tafels, hoofdrekenen, topografie, ontleden, werkwoordspelling, spreekwoorden e.d. Uiteraard kunnen de kinderen gebruik maken van Word en PowerPoint en hebben zij toegang tot internet.

Het gaat er duidelijk niet om dat deze apparaten de boeken en schriften geheel gaan vervangen. Het zijn hulpmiddelen en worden verantwoord ingezet. Een SkoolPad / iPad wordt voornamelijk gebruikt om de aangeboden stof te automatiseren en paraat te houden.