0118 556126

Kinderraad

Op CBS ’t Klinket is ook een kinderraad actief. Hierin zitten kinderen uit de groepen 5 t/m 8. De Kinderraad vergadert regelmatig onder leiding van meester Louis over onderwerpen die de kinderen bezig houden. Met de Kinderraad geven wij inhoud aan actief Burgerschap.