0118 556126

Toestemmingsformulier

Aan het begin van het schooljaar ’18 – ’19 vragen wij de ouders eenmalig toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal.
Hiervoor gebruiken wij het toestemmningsfomulier (link).

In de daarop volgende schooljaren volstaat het om de ouders jaarlijks te herinneren aan dit formulier en hun de kans te geven de eerder gegeven toestemming evt. in te trekken of juist alsnog te geven.