0118 556126

Zorgplan

Zorgplan 2023-2024

Op onze school willen wij al onze kinderen uitstekend onderwijs aanbieden.

Wij zijn er van overtuigd dat onderwijs goed is voor kinderen. Kinderen worden door ons, volwassenen, ingeleid in de samenleving en hebben vaardigheden en kennis nodig om zich op een goede manier in die samenleving te kunnen bewegen en die samenleving tot dienst te zijn. Het aanleren van vaardigheden en het doen verwerven van kennis is onze taak en wij hebben dit in een onderwijsaanbod vorm gegeven. In het algemeen ontwikkelen kinderen zich op een ongeveer dezelfde manier.

Omdat kinderen van elkaar kunnen verschillen, ontwikkelingsstoornis of ontwikkelingsvoorsprong, willen wij als school daar waar het mogelijk is, rekening houden met die verschillen en daar op in spelen door middel van aanpassingen in het leerstofaanbod, de aanpak en de (extra) aandacht.

Rekening houden met is iets anders dan alles ten dienst stellen van! Wij zijn en blijven basisonderwijs. 

Er zijn kinderen die behoefte hebben aan extra zorg of juist aan extra uitdaging of beide. In deze brochure een beschrijving van de maatregelen die we treffen om kinderen in het ontwikkelingsproces adequaat te sturen en begeleiden.

Download hier het zorgplan 2023 – 204