0118 556126

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
Op iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. Het is het officiële inspraakorgaan voor ouders en leerkrachten. Wij hebben een MR die bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

Oudergeleding:
Elmy Leendertse-Osté, Marianne Meijers en Annemiek van Noort

Personeelsgeleding:
Wendy Duym, Danitsja van der Veer en Louis Reijnhoudt (voorzitter)

De MR praat over regelingen, aankomende besluiten en onderwijskundige veranderingen op school. Maar ook over de rol die ouders op school kunnen spelen, de overblijfregeling en de groepsorganisatie.

Ze vergaderen ongeveer vier keer per jaar. De directeur kan erbij zitten als adviseur of als tussenpersoon tussen het bestuur en de school.

Leden van de MR worden voor drie jaar gekozen, met de mogelijkheid daar drie jaar aan vast te plakken. Elke ouder, die zich committeert aan de grondslag en doelstelling van onze (school)vereniging kan in de MR worden gekozen.

U kunt hier het reglement lezen van de MR.
De notulen van de MR-vergadering van 28 september 2020 kunt u hier nalezen.
De notulen van de MR-vergadering van 7 december 2020 kunt u hier nalezen.
De notulen van de MR-vergadering van 29 maart 2021 kunt u hier nalezen.
De notulen van de MR-vergadering van 14 juni kunt hier nalezen.
Het jaarverslag van de MR kunt hier nalezen