0118 556126

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
Op iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. Het is het officiële inspraakorgaan voor ouders en leerkrachten. Wij hebben een MR die bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

Oudergeleding:
Elmy Leendertse-Osté, Mariska Moenis en Annemiek van Noort

Personeelsgeleding:
Ilona Tiersen, Ilse Koole en Danitsja van der Veer (voorzitter)

De MR praat over regelingen, aankomende besluiten en onderwijskundige veranderingen op school. Maar ook over de rol die ouders op school kunnen spelen, de overblijfregeling en de groepsorganisatie.

De MR vergadert ongeveer vier keer per jaar. De directeur kan erbij zitten als adviseur of als tussenpersoon tussen het bestuur en de school.

Leden van de MR worden voor drie jaar gekozen, met de mogelijkheid daar drie jaar aan vast te plakken. Elke ouder, die zich committeert aan de grondslag en doelstelling van onze (school)vereniging kan in de MR worden gekozen.

Wilt u iets inbrengen bij de MR? Spreek gerust één van de ouders aan. Een mail sturen kan ook: mrklinket@primas-scholengroep.nl

U kunt hier het reglement lezen van de MR.

De notulen van de MR vergadering van 17 juni 2024 kunt u hier nalezen.
De notulen van de MR vergadering van 25 maart 2024 kunt u hier nalezen.
De notulen van de MR vergadering van 18 december 2023 kunt u hier nalezen.

Schooljaar 2022 – 2023

Het jaarverslag (schooljaar 2022 – 2023) van de MR kunt u hier nalezen.
De notulen van de MR vergadering van 26 juni 2023 kunt u hier nalezen.
De notulen van de MR vergadering van 20 januari 2023 kunt u hier nalezen.
De notulen van de MR vergadering van 19 december 2022 kunt u hier nalezen.
De notulen van de MR vergadering van 26 september 2022 kunt u hier nalezen.
De notulen van de MR-vergadering van 19 december 2022 kunt u hier nalezen.

Schooljaar 2021 – 2022

Het jaarverslag (schooljaar 2021 – 2022) van de MR kunt u hier nalezen
De notulen van de MR-vergadering van 13 juni 2022 kunt u hier nalezen.
De notulen van de MR-vergadering van 28 maart 2022 kunt u hier nalezen.
De notulen van de MR-vergadering van 10 januari 2022 kunt u hier nalezen.
De notulen van de MR-vergadering van 4 oktober 2021 kunt u hier nalezen.

Schooljaar 2020 – 2021
De notulen van de MR-vergadering van 28 september 2020 kunt u hier nalezen.
De notulen van de MR-vergadering van 7 december 2020 kunt u hier nalezen.
De notulen van de MR-vergadering van 29 maart 2021 kunt u hier nalezen.
De notulen van de MR-vergadering van 14 juni 2021 kunt hier nalezen.
Het jaarverslag (schooljaar 2020 – 2021) van de MR kunt hier nalezen