0118 556126

Huiswerkbeleid

Huiswerkbeleid CBS ’t Klinket

Dit document is in samenwerking met de collega’s van Archipelschool De Sprong opgesteld.

Verantwoording:

Op Archipelschool De Sprong én CBS ’t Klinket geven we huiswerk mee omdat de overstap naar het voortgezet onderwijs kleiner wordt door op de basisschool al te beginnen met huiswerk. Bovendien gaat het bij huiswerk niet alleen om de inhoud, maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden zoals plannen, doorzetten, zelfstandigheid, strategieën ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen en stressbestendig zijn, samengevat: het leren leren. Vaardigheden die kinderen tijdens hun schoolloopbaan zeer van pas komen.

Wij vinden het van belang dat huiswerk geen onafgemaakte taken betreft maar dat het huiswerk van te voren met een didactisch doel gepland wordt. De hoeveelheid huiswerk wordt aangepast aan de groep en de situatie van de kinderen. We starten vanaf groep vier met het geven van huiswerk en de hoeveelheid van het huiswerk neemt per jaar toe.

Er wordt geen nieuwe leerstof maar alleen behandelde stof als huiswerk meegegeven. Huiswerk is alleen zinvol als kinderen het zelfstandig kunnen maken zonder veel problemen. We bespreken het huiswerk zo veel mogelijk na met de kinderen.

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het huiswerk van hun kinderen. Tijdens de ouder-informatie-avond aan het begin van het schooljaar wordt per groep verteld wat het huiswerk dat schooljaar inhoudt, en wat er van de ouders verwacht wordt.

Remediërend werk als huiswerk wordt door de leerkracht van het kind vastgesteld. Hier kan geen eenduidige opbouw in gemaakt worden, hierbij is het van belang dat dit per kind wordt afgestemd.

 

Groep 1-2
We praten bij de kleuters over “oefentips”. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het strikken van de veters, het benoemen van kleuren en vormen etc. Incidenteel kan het voorkomen dat we de ouders vragen om bij uitval opdrachtjes te laten uitvoeren. Verder vragen we de ouders om thuis vooral veel voor te lezen.

 

Groep 3
We vragen ook in groep 3 aan de ouders om thuis veel voor te lezen en samen met hun kind(eren) spelletjes te doen. Incidenteel vragen we om thuis extra te oefenen met lezen bijvoorbeeld. Ook kan het voorkomen dat we vragen om werk wat niet af is, thuis af te maken.

 

Groep 4
We vragen de ouders om thuis veel te lezen. Ook het inoefenen van het alfabet, de tafels (van 1 tot 5 en 10) en het klokkijken (analoog en digitaal) heeft een meerwaarde. We geven als het nodig is lees-, spelling- en rekenopdrachten mee, na overleg met de ouders. Oefentips voor thuis zijn computerprogramma’s of apps zoals tafeltrainers, de woordentrainer (flitsen) of BLOON (spelling).

 

Groep 5
Ook voor deze groep geldt het regelmatig oefenen van de tafels en het blijven oefenen van het lezen. We geven als het nodig is spelling- en rekenopdrachten mee.

 • Voor WO toetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek kan thuis geleerd worden. De kinderen krijgen de samenvattingen en uitleg van moeilijke woorden een week van tevoren mee naar huis
 • De kinderen maken rond Sinterklaas een surprise en een gedicht en leren om op tijd spullen in te leveren.
 • Elk kind houdt een boekbespreking en bereidt die thuis voor.
 • Elk kind bereidt een spreekbeurt voor.

 

Groep 6

 • Spelling- en rekenopdrachten (tafels) gaan mee naar huis als het nodig is.
 • Voor WO toetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek kan thuis geleerd worden. De kinderen krijgen de samenvattingen en uitleg van moeilijke woorden een week van tevoren mee naar huis.
 • Elk kind houdt een boekbespreking en bereidt die thuis voor.
 • Elk kind bereidt een spreekbeurt voor.
 • Er worden twee boekverslagen gemaakt.
 • Elke week krijgen de kinderen woorden mee naar huis die geoefend moeten worden.
 • Wekelijks krijgen de kinderen topografie mee naar huis. Dit wordt vervolgens in de klas getoetst.
 • Ter voorbereiding op de toets Engels krijgen de kinderen voor dit vak, voorafgaand aan de toets, woorden mee naar huis.

 

Groep 7 en 8

In groep 7 en 8 krijgen de kinderen structureel vier keer per week huiswerk:

 • Topografie
 • zinsonleding
 • hoofdbewerkingen
 • werkwoordspelling

Daarnaast krijgen de kinderen met enige regelmaat met de volgende vormgen van huiswerk te maken: (we streven ernaar om niet meer dan 1 vak per dag op te geven, belasting van 30 minuten maximaal)

 • De kinderen kunnen hun Engelse woordjes thuis oefenen.
 • Topografie (Europa en Wereld) werkt als in groep 6. Kinderen kunnen zo de topografietoetsen voorbereiden.
 • De kinderen kunnen opdrachten krijgen n.a.v. onze taalmethode en/of rekenmethode.
 • Voor WO toetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek en Engels kan thuis geleerd worden. De kinderen krijgen de samenvattingen en uitleg van moeilijke woorden een week van tevoren mee naar huis.
 • Elk kind houdt een boekbespreking en bereidt die thuis voor.
 • Elk kind houdt een spreekbeurt over een onderwerp naar keuze.

Algemene opmerking:

Kinderen die een dyslexie-behandeling via ONL volgen krijgen hiervoor ook huiswerk, aangedragen en opgegeven door de behandelaars van ONL.

 

Huiswerk plus groep

In de midden- maar vooral ook in de bovenbouw hebben we de behoefte om huiswerk aan te bieden dat recht doet aan de leercapaciteiten van de leerling waarvan wij het vermoeden hebben dat zij uit zullen stromen op havo / vwo of vwo niveau.

In het huidige huiswerk aanbod zit voor deze leerlingen weinig uitdaging. Er is sprake van minimale belastbaarheid. Er kan nog meer aandacht besteed worden aan het zogenaamde ‘leren – leren’ door periodiek een (vooraf) bepaald huiswerkpakket mee te geven.

In dit pakket zitten verschillende verwerkingsvormen:

 • Het kind oriënteert zich voor het nieuwe hoofdstuk van aardrijkskunde, geschiedenis of natuurkunde. Hij / zij verdiept zich in het thema en maakt een inleidende presentatie.
 • Een extra boekbespreking
 • Een extra spreekbeurt
 • Extra huiswerk wat op een hoger niveau ligt dan wat gemiddeld wordt aangeboden; wiskunde(priemgetallen, oppervlaktes cirkel, e.d.) Engels (grammatica)
 • Frans (basis oefeningen) Topo plus
 • Enz.