0118 556126

Groep 2

Groep 2

In het schooljaar 2022 – 2023 werken juf Ellize én juf Marit in groep 2.

Op maandag, donderdag en vrijdag werkt juf Marit. Juf Marit start dit schooljaar met haar PABO opleiding, duaal.
Op dinsdag en woensdag werkt juf Ellize.
Juf Eva ondersteunt op de dinsdag en woensdag.
Juf Andrea ondersteunt op de donderdag en vrijdag.

Klik hier voor het informatieboekje van groep 2.