0118 556126

Groep 1 / 2b

In het schooljaar 2023 – 2024 werken juf Ellize én juf Melanie in groep 1/2b.

De vaste leerkrachten:
Op dinsdag en woensdag werkt juf Ellize, op de overige dagen juf Melanie.

Extra handen in de klas:
Juf Eva heeft vanuit Orionis een beschutte werkplek. Zij werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag in groep 1/2b. Zij werkt en speelt met alle kinderen uit de groep.

Informatieboekje-kleutergroepen-t-Klinket