0118 556126

Groep 2

Groep 2

In het schooljaar 2021 – 2022 werken juf Elselina en juf Ellize in groep 2.
Juf Lise (Scalda) ondersteunt op de maandag, dinsdag en woensdag.
Juf Eva ondersteunt op de vrijdag.

Klik hier voor het informatieboekje van groep 2.

Juf Elselina
Juf Ellize
Juf Eva
Juf Lise