0118 556126

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie

Ouderparticipatie

Als ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten verrichten op school, dan spreken we van ouderparticipatie.
De ouderparticipatie is groot op onze school en daar zijn we de ouders heel dankbaar voor!

Zo hebben we de volgende vormen van ouderparticipatie:

  • activiteitencommissie; de activiteitencommissie ondersteunt onze school bij het uitvoeren van activiteiten. Zo organiseren zij het Sinterklaasfeest, actie Schoenmaatje, de schoolfotograaf en bieden ze de helpende hand bij de Koningsspelen, het Paasontbijt, enz.
  • natuurouders; deze groep bestaat uit enthousiaste ouders die dol zijn op de natuur. Zij organiseren elk schooljaar voor iedere groep een natuuractiviteit. Hierbij maken zij gebruik van de leskisten van Terra Maris en het activiteitenaanbod van Staatsbosbeheer en de gemeente Veere. In deze kisten zit allerlei materiaal voor een leerzame, maar vooral  leuke les. Sommige lessen worden in de klas gegeven, maar we organiseren ook uitstapjes naar het bos, het strand of bijvoorbeeld de boerderij.
    _DSC4713
  • Controle hoofdluis; een groep ouders helpt bij het controleren van de kinderen op hoofdluis. Heel fijn!
  • Tuinouders; verschillende ouders vinden het fijn om o.l.v. een hovenier de tuin netjes te houden.
  • Klusouders; verschillende ouders bieden de helpende hand voor klusjes in en rondom de school
  • Leesmoeder(s)
  • Hulp die ouders bieden na een oproep van school. De bereidheid om te helpen bij ons op school is gigantisch!

We spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen.

Ouders zijn altijd betrokken!

De ouderbetrokkenheid die wij als school voor ogen hebben, is het uitgangspunt dat alle ouders zich betrokken voelen bij het leerproces van hun kind. Onderwijs maak je samen en hierin speelt ouderbetrokkenheid een grote rol. Wij stellen ons dan ook ten doel om de samenwerking tussen school en ouders zodanig vorm te geven dat de school en de ouders gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de schoolontwikkeling van het kind, en elkaars professionele en emotionele deskundigheid erkennen.