0118 556126

BEELDENDE VORMING

We leren op school de kinderen allemaal vaardigheden aan. Kinderen leren rekenen, schrijven, lezen. Ze leren over de geschiedenis en over hoe de aarde eruit ziet. In de 20ste eeuw ontdekte men dat tekenen en schilderen in het basisonderwijs niet alleen belangrijk was voor het aanleren van vaardigheden, men ging ook inzien dat kinderen d.m.v. tekenen en schilderen de wereld en zich zelf ontdekken. Door het ontdekken van wereld en zichzelf, bouwen kinderen aan een eigen identiteit.

Al heel vroeg wordt het jonge kind gestimuleerd om zich te uiten op papier en om de werking van de verschillende teken- en schildermaterialen te ontdekken. Zo komen ze erachter hoe materie zich gedraagt en hoe je daarmee je zelf en de wereld om je heen kan uitbeelden. Niet minder belangrijk is dat jonge kinderen hiermee ook nog eens hun fijne motoriek oefenen. Wanneer kinderen naar groep 3 gaan, wordt veel tijd ingeruimd om het kind te leren schrijven, lezen en rekenen. Deze vakken zijn natuurlijk uiterst belangrijk, zo leren ze met name communiceren en dit is een centraal begrip binnen de ontwikkeling en educatie van kinderen.

Het belang van beelden vorming voor de toekomst van het kind is dat het kind nieuwsgierig gemaakt moet worden, zelf kan ondernemen, creatief zijn en coöperatief kan werken. Het kind moet leren om zelf kritisch na te denken. De lessen beeldende vorming leveren hieraan een bijdrage.