0118 556126

Onze identiteit

Om te beginnen, onze identiteit 

CBS ‘t Klinket is een open christelijke basisschool. We willen een open school zijn voor alle gezindten, maar met behoud van de eigen christelijke identiteit. Kinderen uit allerlei gezindten gaan naar onze school.

10555861_s_jpg

Onze christelijke identiteit komt dagelijks tot uiting in grote en kleine dingen: het bidden en danken als momenten van bezinning, het luisteren naar en praten over verhalen uit de bijbel, het zingen van godsdienstige liederen, de vieringen, maar ook in de mate waarop we als volwassenen en kinderen met elkaar omgaan.

Een goede sfeer vinden we erg belangrijk, zodat het eigene van het kind tot zijn recht komt. Wij zijn alert op discriminatie en pesten. We werken vooral aan het voorkomen ervan. Wanneer wij discriminatie of pesten signaleren, zullen wij als team er alles aan doen om dit bespreekbaar te maken en op te lossen. Op onze school is een pestprotocol aanwezig.

6341375_orig

Van de ouders verwachten we dat zij, ongeacht hun eigen levensovertuiging, het levensbeschouwelijke uitgangspunt van de school respecteren en naar eigen mogelijkheden eraan meewerken dit uitgangspunt gestalte te doen geven.