0118 556126

Engels

In de groepen 1 t/m 8 wordt gebruikt gemaakt van de methode: Take it Easy. In digitale methode Engels waarbij gebruik wordt gemaakt van een zgn. native speaker.

take-it-easy

Er is heel veel interactie tussen de kinderen, de leerkracht en de native speaker. Op ’t Klinket vinden wij het belangrijk dat de kinderen al vroeg in aanmerking komen met de Engels taal. In de groepen 1 t/m 4 is dit spelenderwijs. Er zijn thematische filmpjes en prentenboeken en tien thema’s waar de leerkracht uit kan kiezen.

Vanaf groep 5 is er een doorgaande lijn en heeft de methode een concentrische opbouw. De thema’s die in de leerjaren 5 en 6 aan bod komen, worden in groep 7 en 8 voor de tweede keer aangeboden. Hierdoor beklijft de lesstof beter en breiden de leerlingen hun woordenschat verder uit.

take_it_easy_engels_thema_gr1-4