0118 556126

De kinderen

De kinderen op onze school

Wij willen onze kinderen voorbereiden om de stap door ´het kleine deurtje´ naar ´de grote wereld´ te kunnen maken. In samenwerking met ouders willen wij met kinderen aan een stevige basis bouwen en ze veel leren waarop ze zich na de basisschool verder kunnen ontwikkelen. Wij willen dat kinderen zich vormen tot creatieve mensen, die zich kritisch en verantwoordelijk kunnen opstellen in de maatschappij. Dit zien we in het licht van hetgeen de Bijbel ons leert met betrekking tot God, onze naaste en de schepping. Kinderen leren optimaal als ze zich gewaardeerd, gerespecteerd en veilig voelen. Daarom streven we naar een prettige, positieve sfeer in de klas. Op ´t Klinket spelen, werken en leren veel kinderen en volwassenen.

DSC_9740

Om in zo´n gemeenschap de goede sfeer te handhaven, moet je de met elkaar duidelijk afgesproken regels navolgen. We vinden het belangrijk dat de kinderen binnen die regels zo zelfstandig mogelijk hun weg kunnen gaan. Niet iedereen is hetzelfde en kan hetzelfde. Daarom is ons onderwijs erop gericht dat ieder kind naar vermogen functioneert en presteert.

Zelfstandig een opdracht kunnen uitvoeren, bevordert het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van een kind. Daarom hebben we een omschrijving gemaakt van groep 1 t/m 8 om het zelfstandig werken te bevorderen. Onderwijs moet effectief zijn. Daarom stellen we regelmatig onze doelen bij. Wij willen als school onze kinderen zoveel mogelijk leren aan kennis en vaardigheden.

DSC_9698

Dit doen wij zo kindvriendelijk mogelijk! Met overtuiging voeden wij onze kinderen op binnen de Christelijke traditie. Dat betekent dat wij de kinderen leren en proberen voor te leven dat je er in deze wereld niet alleen voor jezelf bent. Omzien naar de ander, jouw kennis en kunnen ten dienste stellen van de mensen en de wereld om je heen is het doel. Waarden en normen die daarbij horen zijn erg belangrijk. Dit heeft dus te maken met je houding. Dat betekent ook dat de kinderen de Bijbelverhalen leren kennen, Christelijke tradities, gebruiken en rituelen leren. Onze samenleving is doorspekt van elementen uit de Christelijke traditie: onze kalender, feestdagen, schilderijen en beelden, literatuur, gebouwen. Het is belangrijk dat onze kinderen hier weet van hebben en hierin worden opgevoed: een belangrijke bijdrage aan de vorming van hun identiteit. Dit heeft dus te maken met weten. Als je weet hebt van je eigen achtergrond en identiteit kun je trots en sterk staan in de maatschappij en ben je in staat anderen met een andere achtergrond en identiteit te respecteren. Een stapje op weg naar wereldvrede.

DSC_0136