0118 556126

Techniek torens

De techniektorens is een lesconcept voor wetenschap en techniek in het basisonderwijs. De torens zijn een prima manier om Onderzoekend en Ontwerpend leren (OOL) toe te passen in het schoolsysteem. De kinderen gaan samen metselen, maken tandpasta, zeep en haargel, plakken een fietsband, werken met spuitjes, slangetjes, katrollen en tandwielen, leren verstekzagen, werken met zonne- en windenergie, ontwerpen en bouwen een flipperkast, een brug en nog veel meer!

De techniektorens worden ingezet in de groepen 1 tot en met 8. Elk leerjaar bestaat uit 10 lessen.

CBS ’t Klinket is een ambassadeurschool voor Creative Kids Concepts, de bedenkers van de Pittige Plustorens en o.a. het Kunstkabinet.

Verschillende basisscholen bezoeken onze school om te zien hoe wij het techniekonderwijs vormgeven.