0118 556126

Schoolvakanties

Vakantiedagen schooljaar 2022 – 2023

Pasen 10/4 -11/4 Vrij (Op Goede Vrijdag worden de kinderen op school verwacht!)

Meivakantie 24/04 – 05/05

Hemelvaartsdag 18/05 – 19/05

Pinksteren 29/05 – 30/05

Zomer 17/07 – 25/08

Dag van de Leraar 05/10/2022 (vrij)

Studiedagen: 09/11/2022, 02/02/2023, 22/05/2023

De kinderen hebben op de middagen vóór de herfst-, voorjaars-, mei- én zomervakantie géén vrij!

Vakantiedagen schooljaar 2023 – 2024

Let op: de provincie Zeeland wijkt met de herfstvakantie af van het landelijk rooster (Noord-Midden-Zuid). Wij volgen het Zeeuws advies zodat de PO en VO scholen hetzelfde rooster hanteren.

Herfst 23/10 – 27/10

Kerst 25/12 – 05/01

Voorjaar 12/02 – 16/02

Pasen 29/03 – 01/04

Meivakantie 22/04 – 03/05

Hemelvaartsdag 09/05 – 10/05

Pinksteren 19/05 – 21/05

Zomer 08/07 – 16/08

Dag van de Leraar 05/10/2022 (vrij)

Studiedagen 2023 – 2024
18 september
De overige studiedagen worden later in dit schooljaar 2022 – 2023 gecommuniceerd naar de ouders.