0118 556126

Corona

Beste ouders,

Via de volgende link kunt u het protocol nalezen wat geldt vanaf 8 januari 2021.

Wanneer mogen kinderen met klachten naar de kinderopvang of basisschool en wanneer moeten kinderen thuisblijven?

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de kinderopvang, naar andere vormen van kinderopvang en naar de basisschool, met:

  • verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
  • als ze af en toe hoesten,
  • met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

Maar verder blijven ze zoveel mogelijk thuis (bijvoorbeeld niet naar clubjes, niet sporten, niet op bezoek bij anderen).

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is (zie ‘Testen’). Ook blijven zij thuis als het kind bij iemand in huis woont die naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft. Uiteraard blijven zij ook thuis als het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.

Testen

Wanneer kan een kind getest worden?

Alle kinderen van 0 jaar t/m groep 8 met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest (dringend advies) worden. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

  • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar school;
  • het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind toch te laten testen;
  • het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1-contact) is van iemand die bevestigde COVID-19 heeft;
  • het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is van iemand die bevestigde COVID-19 heeft;
  • het  kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek, op advies van de GGD.

Via de volgende link heeft u snel in beeld welke voorzorgsmaatregelen wij als school treffen.