0118 556126

Corona

Koudekerke, 04-07-2020

Beste ouders,

Via de volgende link kunt u het protocol nalezen wat geldt vanaf 1 juli 2020.

Via de volgende link heeft u snel in beeld welke voorzorgsmaatregelen wij als school treffen.

De nieuwe spelregels zijn nagenoeg hetzelfde als in het vorige protocol.

Groepsactiviteiten
Er wordt ons dringend geadviseerd om zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkamp, vieringen, schoolfotograaf, musicals en excursies. Deze zijn dan ook allemaal geannuleerd. Ouders die al betalingen hebben gedaan n.a.v. een betaalverzoek van een schoolreisje of het schoolkamp, hebben dit reeds enkele weken geleden teruggestort gekregen. Voor groep 8 is het een bittere pil; geen eindtoets, geen schoolkamp, geen musical. We maken er met elkaar het beste van.

Voortzetting vijf-gelijke-dagenmodel
Het nieuwe protocol geeft opnieuw aan zo min mogelijk ‘verkeer’ tussen de middag te hebben en de kinderen op school te houden.
Voor de coronacrisis hielpen er vrijwilligers (ouders) en pedagogisch medewerkers bij de tussen de middag opvang. Ouders mogen conform de protocollen de school nog niet in.
Teruggaan naar het rooster van voor de crisis, zou betekenen dat de leerkrachten tussen de middag een uur en een kwartier voor de kinderen moeten zorgen. Het is echter niet wenselijk dat leerkrachten van 8.30 tot 15.15 uur achter elkaar met de kinderen bezig zijn. Ook CAO technisch gezien niet.

Door dit alles zijn wij genoodzaakt het vijf-gelijke-dagenmodel (alle dagen van 8.30 – 14.00 uur de kinderen op school) te blijven hanteren tot de zomervakantie. Na de zomervakantie zouden we sowieso al overgaan naar dit nieuwe rooster.

Het is niet echt een keuze, maar wij vinden het de meest verstandige en veilige oplossing.

Voor de ouders van de kinderen die naar de BSO gaan, betekent dit een uur extra BSO. Dat brengt kosten met zich mee. De gemeente Veere neemt tot de zomervakantie deze extra kosten voor haar rekening.

De kinderen eten op school
De kinderen eten met de leerkracht op school. U geeft dus een tussendoortje mee naar school, maar ook een lunchpakket! Dit betekent dus ook twee drinkbekers. Voorzie dit lunchpakket eventueel van een koelelement.

Welke afspraken maken wij over het eten en drinken

 • Iedereen wast goed zijn handen voor het bereiden en eten van fruit/lunch.
 • Kinderen mogen geen voedsel delen.
 • Verjaardagen worden op school gevierd, er worden echter geen traktaties mee naar school genomen.
 • Leerlingen nemen een theedoek mee voor op hun eigen tafel bij wijze van tafelkleed. Na de lunch kloppen we dit kleedje uit.

De lestijden
De lestijden starten normaal gesproken om half negen. Om voldoende afstand te garanderen tussen volwassenen kiezen we ook nu voor gespreide breng- en haaltijden

We hanteren hetzelfde schema als van de afgelopen periode. Dit schema geldt voor zowel het brengen als het ophalen.

Groep 1:           08.30  – 14.00 achterplein
Groep 2:           08.40  – 14.10 via achterplein (dan kruisen ze net niet met groep 3 in de gang)
Groep 3:           08.30  – 14.00 via voordeur voorplein (zowel komen als gaan via voorplein)
Groep 4:           08.35  – 14.05 via voordeur voorplein (zowel komen als gaan via voorplein)
Groep 5:           08.35  – 14.05 via achterplein
Groep 6/7:       08.40  – 14.10 via voorplein
Groep 8:           08.30  – 14.00 Grote Pien

Hierbij gelden de volgende regels:

 • Bij voorkeur brengt één ouder de kinderen naar school
 • Houd bij het brengen de tijden van de groep aan!
 • Ouders mogen niet op het schoolplein komen. Op het achterplein wordt hiervoor wel een kleine uitzondering gemaakt. U kunt door de poort. De plek waar u voorheen stond te wachten om uw kind op te halen wordt met een lint afgezet. Zo kunt u uw zoon of dochter tot op het achterplein brengen, in het zicht van de leerkracht. U wordt daarna vriendelijk verzocht het plein weer te verlaten. Houd afstand tot elkaar.
 • Houd het afscheid zo kort mogelijk.
 • De leerkrachten uit groep 1 en 2 zullen de kinderen op het achterplein ontvangen.

Welke leerkrachten werken op welke dagen?
Sommige leerkrachten behoren tot de risicogroep, andere leerkrachten hebben gegronde reden om nog niet of gedeeltelijk aan het werk te kunnen. Hier hebben we met elkaar goed over gesproken, er is begrip en respect voor een ieders beslissing.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1
Esther
Laura
Marit
Groep 1
Esther
Laura
Marit
Groep 1
Esther
Laura
Marit
Groep 1
Esther
Laura
Marit
Groep 1
Conny
Marit
Groep 1 / 2
Elselina
Groep 1 / 2
Elselina
Groep 1 / 2
Ellize
Groep 1 / 2
Elselina
Groep 1 / 2
Ellize
Groep 3
Amanda
Groep 3
Amanda
Groep 3
Conny
Groep 3
Andrea
Groep 3
Andrea
Groep 4
Sanne
Groep 4
Sanne
Groep 4
Elselina
Groep 4
Sanne
Groep 4
Sanne
Groep 5
Louis
Groep 5
Caroleen
Groep 5
Wendy
Groep 5
Wendy
Groep 5
Wendy
Groep 6 / 7
Ilona
Groep 6 /7
Ilona
Groep 6  / 7
Ilona
Groep 6  / 7
Ilona
Groep 6  / 7
Ilona
Groep 8
Martien / Danitsja
 Groep 8
Danitsja
Groep 8
Danitsja
Groep 8
Martien
 Groep 8
Danitsja

Gezien de groepsgrootte van groep 1 is hier sprake van een forse personele bezetting. Op deze manier zijn we in staat deze groep met enige regelmaat te splitsen. Het lokaal naast groep 1 wordt een verlengde van het lokaal. Dit door de tussenwand open te zetten.

Het plaatsen van de fietsen
Groep 1 en 2: fietsen in het fietsenhok
Groep 3 en 4: fietsen plaatsen op het voorplein hekzijde (grenzend aan de stoep)
Groep 5:         fietsen in het fietsenhok
Groep 6 / 7:    fietsen aan de zijkant van de school. Container tijdelijk elders.
Groep 8:         fietsen bij Grote Pien

Contact met de leerkracht?
De ouders mogen helaas nog niet de school inkomen. Communicatie met de leerkracht vindt plaats via de mail, telefoon, Parro of eventueel (in overleg) via videobellen.

Hoe gaan we om met de hygiëne?
Als school dragen wij er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk wordt nageleefd. Denk hierbij aan:
* handenwassen met water en zeep: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na de toiletgang;
* We gebruiken papieren handdoekjes

Groep 1-2
Je neemt bij het hek afscheid van papa of mama.
Je loopt rustig naar binnen naar je eigen klas.Je hangt je jas en tas op aan de kapstok.Het eten en drinken laat je in de tas zitten.Bij binnenkomst was je je handen. 

Groep 3-8
Je loopt rustig naar binnen.Je hangt je jas over je stoel.Je tas zet je onder je tafel.Bij binnenkomst was je je handen.

 

 

Zit uw kind in groep 1 en 2?

 • Wij verzoeken u vriendelijk om de kinderen handige kleding aan te trekken.
 • Wilt u eten en drinken meegeven dat gemakkelijk zelf kan worden ‘genuttigd’ (geen lastige bekers, maar pakjes ed.; schoongemaakt fruit).
 • Wilt u, voor zover dit mogelijk is, de komende weken oefenen met toiletbezoeken?

Zieke leerlingen?
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor het protocol.

Vriendelijke groet,

Martien le Clercq
directeur CBS ‘t Klinket