0118 556126

Corona

Beste ouders,

Op 5 februari hebben alle ouders een schrijven ontvangen waarin wordt omschreven hoe de opening van de school op 8 februari vormgeven.

Lees hier de handreiking bij neusverkouden kinderen.

Via de volgende link kunt u de meest recente beslisboom raadplegen (06-02-2021)

Via de volgende url kunt u het protocol nalezen wat geldt vanaf 15 maart 2021.

Via de volgende link heeft u snel in beeld welke voorzorgsmaatregelen wij als school treffen.