0118 556126

Corona

Beste ouders,

Begin juli 2021 is het protocol ‘Neusverkouden’ kinderen aangepast.
Zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Infact

Kinderen van 0-12 jaar mogen naar de opvang en school:
  • met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
  • als ze af en toe hoesten;
  • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;

Via de volgende link kunt u het protocol nalezen wat geldt vanaf 23 juni 2021