0118 556126

Privacy

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) – schooljaar 2017 – 2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacytoezichthouder, roept scholen op zorgvuldig om te gaan met beeldmateriaal van leerlingen.

Foto’s en video’s van leerlingen vallen onder persoonsgegevens in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het publiceren van beeldmateriaal op een internetpagina of social media is daarmee een vorm van het verwerken van persoonsgegevens.

Kinderen vormen een kwetsbare groep. In deze tijd is het extra belangrijk dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan. Zo zijn wij als school verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s of video’s.

Als school willen wij zeer zorgvuldig omgaan met het plaatsen van foto’s op de website en Facebook.

U kunt op twee manieren bezwaar maken en dit zullen we uiteraard respecteren:

  • U gaat akkoord dat er op de website, in de fotomap van de groep foto’s worden geplaatst waar uw zoon / dochter op te zien is. U gaat niet akkoord met het plaatsen van foto’s op Social Media, in dit geval Facebook.
  • U gaat niet akkoord dat er op de website, in de fotomap van de groep, foto’s worden geplaatst waar uw zoon / dochter op te zien is. U gaat niet akkoord met het plaatsen van foto’s op Social Media, in dit geval Facebook.

Indien u bezwaar maakt, wilt u dit dan kenbaar maken door te mailen naar klinket@primas-scholengroep.nl?

Dank!

Martien le Clercq