0118 556126

Uitleg talentenkaart IEP

Toetsresultaten: Bij toetsresultaten staan de resultaten van de laatste IEP-toetsen. Je ziet het niveau dat je kind heeft behaald met daarbij de ontwikkelscore. Het niveau geven we aan in referentieniveaus. De referentieniveaus lopen op van makkelijk naar moeilijk: 1F, 2F/1S, 3F, 4F. Op de basisschool is het doel dat bijna ieder kind taal en rekenen op 1F niveau beheerst (ontwikkelscore 60). Een doel is ook dat zoveel mogelijk kinderen het streefniveau behalen: 2F voor taal (lezen en taalverzorging) en 1S voor rekenen (ontwikkelscore 80). De behaalde referentieniveaus bepalen daarom voor een deel het schooladvies, zodat de kinderen goed voorbereid naar het juiste type voortgezet onderwijs gaan. De groene balk op de talentenkaart laat zien in hoeverre je kind een referentieniveau heeft behaald en welke groeimogelijkheden er nog zijn bij de verschillende vaardigheden. 

Voortgangsgrafiek 
In de voortgangsgrafiek zie je de resultaten van de hoofd-toetsen. In deze grafiek staat hoe je kind zich de afgelopen periodes heeft ontwikkeld. Van links naar rechts zie je de leerjaren, van onder naar boven de ontwikkelscore. De ontwikkelscore geeft aan welk niveau je kind heeft behaald. Staat de stip bijvoorbeeld boven de grijze lijn van 1F, dan heeft je kind het 1F-niveau behaald. 

Leergroei 
Onder de voortgangsgrafiek staan de leergroeimeters. Het systeem berekent op basis van eerdere toetsen hoeveel groei je kind heeft doorgemaakt. Heeft je kind de verwachte groei doorgemaakt, dan zal de leergroeimeter voor minstens de helft gevuld zijn. In het schooljaar 2022 – 2023 hebben we op dit onderdeel nog geen informatie. 

Detailscores 
Bij de detailscores zie je niet alleen het niveau en de groei van je kind. Hier zie je wat je kind al goed kan en wat het nog moeilijk vindt. Per domein staat hoeveel procent van de vragen je kind goed beantwoord heeft. Dit percentage zie je ook als blauw in de cirkel. Onder het percentage staat hoeveel vragen dat zijn en hoeveel vragen je kind gemaakt heeft. Let op: soms zijn er maar weinig vragen over een domein! 

Technisch lezen
Voorheen werd er op AVI niveau getoetst, dit is een nieuwe leesscore geworden. Op het rapport van uw zoon of dochter staat bij het kopje ‘IEP technisch lezen’ de score. Wilt u deze vergelijken met het oude avi niveau, gebruik dan onderstaand schema.

Hart en handen 
Van de vragenlijsten over Hart en handen zie je spindiagrammen. In deze spindiagrammen zie je hoe je kind zichzelf ziet op de verschillende onderdelen. Bij de punten van de diagrammen staan de vaardigheden benoemd. Hoe groter de gekleurde punt, hoe meer je kind vindt dat het bij hem/haar past. De uitkomsten vormen de basis voor de leerkracht om met je kind in gesprek te gaan.