0118 556126

Uitleg voltooid deelwoord

Een voltooid deelwoord herken je o.a. door:

  • voor- of tussenvoegsels als ge-, ver-, be-, her-enz.
  • een hulpwerkwoord (hebben, zijn en worden zijn de meest gebruikte werkwoorden)

Voorbeeld:
Het huis is verkocht.
(is – hulpwerkwoord, verkocht is het deelwoord)

Ik heb veel avonturen beleefd.
(heb – hulpwerkwoord, beleefd is het deelwoord)vraagteken

De les heeft lang genoeg geduurd.
(heeft – hupwerkwoord, geduurd is het deelwoord)

Hij werd bekeurd voor te hard rijden.
(werd – hulpwerkwoord, bekeurd is het deelwoord)

Twijfel je over de laatste letter van het voltooid deelwoord? Is het een d of een t?

  • maak het woord langer (verkochte dus verkocht)

of

  • Gebruik ’t Kofschip