0118 556126

Volkskerstzang

Op zondag 10 december hebben we met een Klinket Kinderkoor drie liederen gezonden tijdens de Volkskerstzang.

Begin november waren we al begonnen met zingen. Een beetje raar, Sinterklaas was nog niet eens in het land of wij waren al kerstliedjes aan het oefenen. Kinderen uit de groepen 4 tot en met 8 hebben meegedaan. Wel 25 kinderen in totaal.
Samen met Erika Molenaar hebben we wekenlang geoefend, elke vrijdagmiddag 45 minuten.
Groep 6 vond dit reuze gezellig, tijdens hun les konden ze genieten van de muziek uit het lokaal ernaast.

De Volkskerstzang was mooi. De kinderen hebben gestraald; stuk voor stuk mooi lichtjes, sterren die stralen op onze wereld.

gedicht:

Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

Zoals bomen mensen tonen
Dat er kracht tot groeien is
Zal de zoon der mensen komen
Die de boom des levens is.

Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.