0118 556126

Digitaal taalonderwijs in groep 7 / 8/, een uitleg

Digitaal werken is geen doel maar een middel. Een middel om te komen tot betere leerresultaten en dat helpt om recht te doen aan niveauverschillen in de groep. Een middel dat ons als leerkracht tijd oplevert die wij kunnen gebruiken voor persoonlijke aandacht aan kinderen. Een middel dat kinderen motiveert om te leren.

Dit jaar doet groep 7 / 8 mee aan een pilot van de methodemaker Malmberg. Verschillende scholen in Nederland doen hier aan mee, waaronder CBS ’t Klinket.
Er volgt altijd een klassikale instructie plaats met het digibord. De les én de moeilijkheden worden besproken. Vervolgens verwerken de kinderen de opdracht digitaal. De kinderen ontvangen direct feedback op hun gegeven antwoord. Als leerkracht kan je de resultaten direct inzien van alle kinderen. Wanneer er een fout wordt gemaakt, dan krijgt het kind een extra uitleg om het vervolgens nogmaals te proberen. Door middel van visualisatie en auditieve ondersteuning streven we ernaar het niveau van taal en spelling op een nog hoger niveau te krijgen.

En het schrijven dan? Dat krijgt zijn plaats weer terug op het rooster. Kinderen zullen de schrijfvaardigheid moeten blijven trainen!